Waarom ik mij (nog?) niet laat vaccineren!

Ik ben niet bijzonder tegen, maar zoals u al kon opmaken bij het lezen van mijn vorige stukjes over de C-griep heb ik zo mijn bedenkingen bij de huidige gang van zaken. Er zijn wat mij betreft te veel tegenstrijdigheden. Zolang ik die niet helder heb wordt er bij mij niets geïnjecteerd, basta! En al helemaal geen experimentele gen-therapie die onder druk en gedeelde vage belangen tot stand is gekomen, waarvan nog maar moet blijken of dat het dat doet of wat het voorschrijft, en niet meer kapot maakt dan dat het beschermd. Maar even los van die bedenkingen, is de hoofdreden dat ik mij niet laat vaccineren een andere, en wel dezelfde reden waarom ik ook nooit een orgaan van een ander zal aannemen, laat staan doneren. - Al moet ik erbij vermelden dat in principe orgaandonatie nog uitgelegd zou kunnen worden als een vorm van naastenliefde en overlevingsdrang.- Maar dit even terzijde. Het is in mijn beleving ethisch ernstig discutabel. Waar die ethiek en morele gronden dan op zijn gebaseerd weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik denk op basis van mijn gevoel, want ik ben geen aanhanger meer van een religie. Ik was een christen, maar over tijd heb ik een andere perceptie gekregen over het leven en de dood.
 
Kortom. Er is een 18 weken oude foetus bij de ontwikkeling van de injecties met gentherapie voor gebruikt. Geaborteerd in de beginjaren 70 in Nederland. Mensen met meer verstand als ik kunnen misschien deze ethische kwestie op basis van hun intellect makkelijker beantwoorden. Maar goed ik heb nu eenmaal geen groot verstand. Weet u wat het is, voor mij persoonlijk voelt het niet goed. Waarom altijd alles ook in verstand vangen en dat schijnbaar meer waarderen als bepaalde zaken soms gewoonweg niet goed voelen. 18 weken is een volgroeid piepklein kinderleven. De stamcellen zijn uit het niertje van een jongetje gehaald en deze geïmmortaliseerde cellen zijn als basis gebruikt voor HEK293. Deze worden gebruikt voor weefselkweek en zijn gemakkelijk in cultuur te houden.
 
Als ik er over nadenk dan ben ik er eerlijk in, dan slaat mijn fantasie ook een beetje op hol. Zoals bijvoorbeeld, dat ik moet denken aan een tekst uit de openbaring. 
 
 En dat niet iemand kan kopen of verkopen, behalve de hebbende het merkteken of de naam van het beest, of het getal van de naam van hem.
Hier de wijsheid is; de hebbende het verstand, moet berekenen het getal van het beest; (een) getal want van (een) mens het is en het getal van hem (is) 666.
 
Kijk ik naar het nummer, 293 2x9=18 als je 18 deelt door 3 is 666. Die toevalligheid alweer, het hoeft niets te betekenen natuurlijk. Maar weet u het komt op mij ook over als een offer voor een groter doel. En zouden er voor dit kinderoffer, geen rituelen gebruikt zijn? Ook dat is niets nieuws in de geschiedenis van de mens. 
 
De wil en machten om mij mee te slepen in kuddegedrag en slavenmoraal is niet aan mij besteed. Nee dat gaat er bij mij niet in. Ook als zou blijken dat de C-griep echt vele malen gevaarlijker en dodelijker zou zijn dan een influenza griep. Dan zal ik in ieder geval nooit aan iets meewerken waar een kind voor geofferd is. Want dat is het uiteindelijk ook hoe je het wend of keert! Daar trek ik mijn persoonlijke grens.

 https://ingvy.blogspot.com/2020/07/satanklaas-de-illuminatiesint.html

p.s.

 De wedstrijd Tyson Fury vs AJ verplaats voor het derde gevecht met Wilder, die uitgesteld is wegens de C-Griep in het Fury kamp. Gewoon terzijde.

 https://ingvy.blogspot.com/2021/02/brood-en-spelen-deel-1.html


Ever crossed the road and looked the wrong way? and hey presto a car's nearly on ya, so what do you do? You freeze. And your life doesn't flash before your eyes, 'cause you're too ****in' scared to think - you just freeze, and pull a stupid face. The pikey didn't - why?


Reacties

Populaire posts van deze blog

Breder perspectief

House of the brave?

Chaos