House of the brave?

 

Waarom SCOTUS zaken niet opgepakt heeft is een vraag. Een aanname mijnerzijds is dat het er mee te maken zou kunnen hebben, dat we na een zomer vol rellen en geweld, en dan met name uit de linkse hoek, BLM, Antifa, waarbij hele wijken in brand stonden SCOTUS zoiets heeft van, pas op dit wordt wel heel erg rommelig, de samenleving is te gepolariseerd op dit moment, laten we de bal weer terug kaatsten naar de wetgevers van de staten dan hier onze vingers aan  branden? Het blijft gissen waarom ze de stem van het volk, 74 miljoen stemmers anders niet willen horen.

En is het nu afgelopen? Nee zeer zeker niet! Dat Texas er even tussen door fietste en een valide argument had, in de zin van, hier word niet op een federale eenduidige manier gestemd, want er zijn staten die de regels hebben aangepast en hun eigen regels maken, had het pad dat Trump en zijn advocatenteam maken kunnen afkorten. Ik geloof niet dat Trump en zijn team, en mensen die op hem gestemd hebben, zich bij deze tegenslag willen neerleggen.

Waarom ook, je mond laten snoeren door mensen die een vooroordeel hebben en anti-Trump zijn. Het zijn dezelfde mensen die feiten en bewijzen bagatelliseren, en mensen die vragen hebben bij de gang van zaken, wegzetten als notoire domoren die zich laten inpalmen door demagoog Trump, die niet in staat is zijn verlies te nemen, omdat het een karaktertrek is van de man. Nee zo simpel ligt het niet, er is meer aan de hand en daar zal voor gestreden moeten worden.

In de vele gesprekken die ik met mensen heb gehad, komt altijd naar voren; ¨ja maar er is geen bewijs¨ of ¨ja, maar Trump heeft van de ruim 50 rechtszaken die er gevoerd zijn allemaal verloren op eentje na.¨ Dat zijn juist die mensen die heel slecht geïnformeerd zijn en niet weten waar het allemaal om gaat. Meestal zijn ze bezig, door middel van hun suggesties en insinuaties, gebaseerd op halve waarheden, met gelijk halen zodat hun beeld van die rare snuiter Trump, bevestigt blijft. Trouwens het geen bewijs van fraude argument, die toon is nu, verandert in, ok er is sprake van fraude, maar is er genoeg fraude gepleegd die de uitkomst van de verkiezingen kan veranderen. Wat ze eigenlijk zeggen is dat ze niet verder willen kijken omdat ze dan wellicht moeten erkennen dat er wel degelijk op grote schaal is gefraudeerd in de verkiezingen. Kortom ze willen hun vooroordeel in stand houden.

Als je goed geïnformeerd bent dan weet je dat de meeste rechtszaken die er gevoerd zijn, niet door Trumps advocatenteam zijn gevoerd. De meeste rechtszaken zijn gevoerd door derden die zich door de gang en zaken rondom de verkiezingen zich ook genoodzaakt voelen om voor hun rechten op te komen. Dit niet of half weten... Hoe wil je dan samen tot nieuwe inzichten komen? Ik neem het ze niet eens kwalijk, als je het nieuws alleen verneemt via de gebruikelijke propaganda kanalen van de MSM. Want dan lezen ze de kop: TRUMP VERLIEST WEER EEN RECHTSZAAK! Wellicht lezen ze het artikel ook, dat dan weer meestal geschreven is met de subjectieve bril van het vooroordeel.

De bal ligt bal dus nu weer in de handen van de wetgevende macht van de staten Michigan, Wisconsin Pennsylvania en Georgia.

Genoeg mensen die een mening hebben weten niet hoe de justitiële en constitutionele molen werkt. Een misvatting is dat de stemmers met hun stem de president kiezen. dat doen ze niet! Ze kiezen de electors, (kiesmannen). Het aantal stemmen bepaald of deze democratisch of republikeins word. Deze electors maken dan een keuze wie er president wordt. Republikeinen kiezen een republikeinse president en democraten een democraat als president. Volgens hun grondwet hebben de wetgevers van de staten het recht om hun electors uit te kiezen mocht een verkiezing niet rechtsgeldig zijn verlopen. Dat hierop word ingespeeld en het doel is van Trumps Advocaten team, getuigen de vele hoorzittingen die er in al die staten zijn geweest door Guliani en zijn team. 

Je hebt mensen zoals ik die diverse hoorzittingen hebben gevolgd. Ik kan naar alle waarschijnlijkheid stellen dat ik een goed en volledig beeld heb van de gang van zaken. Op basis van die gegevens kan ik maar tot 1 conclusie komen, er is hier op grote schaal gefraudeerd. Dit verdiende nader onderzoek! 

Er is ook nog altijd het scenario dat SCOTUS de hele gang van zaken overruled, dan word het 1 stem per staat. Dit zie ik eigenlijk niet zo snel gebeuren na de rechtsgang van Texas. 

Nu de VS gevallen is en de constitutie op het moment geen enkele waarde meer heeft, komt het aan op het huis van de dappere, en daar zullen de rechtsgevers van de staten voor moeten willen opstaan. Daar zul je ruggengraat voor moeten tonen, anders is het land van de vrije, ook niet meer vrij.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Breder perspectief

Chaos