ODINS OOG


Als je aan de bron van wijsheid wilt laven om door reflecties heen te kunnen kijken, om te kennen en herkend te worden. Dan vraagt dat om een offer. Er zijn, maar weinigen die een oog willen offeren om te zien, die bereid zijn op te geven wat ze denken te weten, om te kunnen ontdekken wat ze nog niet wisten.


Hoe je naar de wereld kijkt. Zo ziet de wereld je, overtuiging schept identiteit. In mijn zienswijze valt en staat alles met je identiteit. Nu ik al enkele jaren mijn voorzichtige stappen heb gezet, en mijn offer van het oude christelijke wereldbeeld, en dat deel van mijn identiteit heb opgegeven, ben ik me steeds meer gaan verdiepen in mijn wortels. Mijn eerste voorzichtige conclusies zijn dat we ontworteld zijn en dat we ons in een culturele identiteitscrisis bevinden. We hebben een kunstmatige wereld geschapen, waarin we alleen nog maar bezig zijn met symptoombestrijding. Onze geschiedenisboeken staan erook vol mee.

Ik vind dat er bij een grote groep mensen een vertroebeld beeld van zichzelf bestaat. En ze hebben een allesoverheersende angst om van zichzelf te houden en trots te zijn op hun wortels. Iedere reflectie aan zichzelf is er eentje zoals een anorexia patiënt naar zichzelf kijkt in de spiegel. Het wil voldoen aan een opgelegd schoonheidsideaal, maar hongert zichzelf uit.

Het pad dat ik volg, is de open weg. Er is een hoop waardevolle informatie die er toe doet. Die me inzichten verschafte die ik nog niet eerder had. Er is ook minder waardevolle informatie.

Niemand kan me onzin verkopen als die ik niet accepteer. Dat is hun verantwoordelijkheid ook niet, maar de mijne.

Ik heb niet de overtuiging dat ik ben wat ik denk dat ik ben, maar ik ben iemand die denkt. En die iemand probeer ik op mijn zoektocht naar de waarheid te vinden en diens authentieke zijn beter te begrijpen, die iemand conformeert zich niet aan andermans waarheden. Die iemand lijdt niet aan een ongezonde zelfhaat die ik bij veel mensen bespeur.

Alleen diepe wortels maken een boom sterk genoeg, om te dragen wat in zijn takken landt.

Ingvy

Reacties

Populaire posts van deze blog

Breder perspectief

House of the brave?

Chaos